STIFTERNE

Ernst Andersen og Tove Dobel Andersen

Ernst Andersen var professor ved Københavns Universitet i årene 1944 til 1977. Han fødtes den 12. september 1907 i Herning. Han blev student fra Sorø Akademi i 1925 og bevarede livet igennem stor kærlighed til både skolen og ikke mindst til den smukke klosterkirke. Han valgte at studere jura, og i 1931 blev han cand. jur. Samme år blev han ansat i Indenrigsministeriet, hvor han efterhånden avancerede til ekspeditionssekretær og endelig kontorchef i Statens Bygningsdirektorat 1943. I 1940 blev Ernst Andersen dr.jur. på en afhandling om administrativt tilsyn med kommunalforvaltningen, der udsprang af hans praktiske erfaringer som ansat i Indenrigsministeriets kommunekontor. De særlige forhold under besættelsen medførte, at der ikke som ellers fandt et mundtligt forsvar sted af afhandlingen. I 1944 blev han professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, først med offentlig ret og senere person-, familie- og arveret som sit fagområde.

Som universitetslærer nød Ernst Andersen – ikke mindst i sine senere år – høj anseelse som en inspirerende lærer og en meget velskrivende lærebogsforfatter. Hans tidligste værker faldt især inden for statsretten, hvor han bl.a. sammen med Alf Ross i 1948 udgav en ny lærebog efter nye principper. Sin største indsats kom han i sin tid som aktiv lærer til at gøre som professor i person-, familie- og arveret. Hans første store værk om ægteskabsretten fra 1954 indeholdt en mængde spændende baggrundsstof ikke mindst om ægteskabsrettens historie, og også i senere kortere udgaver holdt han fast i, at det historiske perspektiv var vigtigt for at forstå og sætte gældende ret i perspektiv. I sine senere år som professor blev hans interesse for retshistorien stadig mere udpræget.

På et tidspunkt, hvor faget retshistorie efter Stig Iuuls død i 1969 stod uden fagprofessor, skrev han nogle personlige og interessante bøger om europæisk retshistorie under titlen: “Træk af juraens udvikling”. Samtidig holdt han for en lille udsøgt skare små øvelser over middelalderlige juridiske kilder på latin. Ingen, der var med der, vil glemme hans engagement og indsigt. På den måde fik Ernst Andersen en helt afgørende betydning for, at der på Københavns Universitet skabtes – om end en miniature – et retshistorisk miljø.

I sine senere år blev Ernst Andersen mere og mere optaget af kirkehistorie og religion. Han skrev i en høj alder en række mindre afhandlinger om kirkehistorie og teologiske emner, der alle vidnede om engagement og trang til selvstændigt at arbejde med livets store spørgsmål.

Når det gælder pengesager, var Ernst Andersen nok arveligt belastet fra en far, der var bankrevisor. Han interesserede sig levende for økonomi og byggeri, og han stillede sin viden til disposition for bl.a. Kreditkassen for Husejere i København.

Ernst Andersen indgik i 1960 ægteskab med Tove Dobel Andersen, som var en dygtig forretningskvinde og en årrække direktør for Berlitz School, og som var den, der tog initiativ til oprettelse af fondet, som bærer begge ægtefællers navn.

SOCIETAS LATINA DANIAE

society_logo

I januar 2013 oprettedes Societas Latina Daniae (Latinselskabet) med det formål at sikre og fremme kendskabet til latin i Danmark. I selskabet kan optages – efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemmer – personer, som vil arbejde for dette formål. Selskabet har pt. ca. 50 medlemmer, hvoraf en del arbejder professionelt med latin, mens andre er valgt på grund af deres interesse for og vilje til at arbejde for selskabets formål.

Selskabet holder et par møder om året og understøttes af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond. Selskabet planlægger at udvide sine aktiviteter bl.a. gennem udvikling af en skriftserie.

Selskabets bestyrelse består af to medlemmer valgt af fonden blandt dets medlemmer: Ditlev Tamm (formand) og Kirsten Kierkegaard samt tre af fonden valgte medlemmer, Mia Münster-Schwendsen, Gorm Tortzen og Peter Wagner samt som suppleanter Marianne Pade og Karen Skovgaard-Petersen.

Selskabet har pr. 1. januar 2017 følgende medlemmer

Alenius, Marianne  Forlagsdirektør museum Tusculanum Forlag
Beinov, Jesper  Særlig rådgiver for forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen
Boserup, Ivan  Overbibliotekar
Bloch, David  Professor i klassisk filologi
Bredal, Bjørn  Forstander for Borups Højskole, cand.mag. i fransk og musik
Bruun, Niels W.  Cand.phil. latin, seniorforsker
Bruun Hansen, Peter  Cand.mag., ass. redaktør ved Diplomatarium Danicum
Bundgaard Rasmussen, Bodil  Overinspektør ved Nationalmuseets Antiksamling, mag.art.
Christensen, Bent  Lektor emeritus Helsingør Gym., ekstern lektor emeritus KU
Cotta-Schønberg, Michael  Fhv. biblioteks direktør
Ebbesen, Sten  Professor KU
Fleischer, Jens  Universitetslektor emeritus, Kunst og Kulturvidenskab
Fredborg, Margareta  Lektor, cand.mag. i klassisk filologi.
Frosell, Bertil  Landsdommer
Gade Jensen, Henrik  Mag.art i filosofi, sognepræst
Gottschalck, Rasmus  Lærer N. Zahles Gymnasium, ekstern lektor KU
Hass, Trine Arlund  Lektor i klassisk filologi AU
Haastrup, Gudrun  cand.mag. i latin, græsk og dansk
Harder, Thomas  Forfatter, cand.mag. i italiensk og historie
Heebøll-Holm, Thomas  K. Ph.d. postdoc og projektleder
Hinge, George  Ph.d. AU Lektor i klassisk filologi
Horster, Camilla Plesner  Adjunkt i klassisk filologi AU
Høgel, Christian  Professor SDU
Isager, Jacob  Docent emeritus, dr.phil.
Jensen, Minna Skafte  Professor emerita
Kierkegaard, Axel  Advokat
Kierkegaard, Kirsten  Cand.jur. et. mag.
Knudsen, Anne  Fhv. chefredaktør & adm.dir. for Weekendavisen, dr. phil
Leifer, Tore  Cand.mag., programmedarbejder (DR P1)
Malling, Joachim Stoltze  Adm.dir., Bestyrelsesformand
Mortensen, Lars Boje  Professor SDU
Münster-Swendsen, Mia  Professor RUC
Nebelong, Henrik  Forhenværende Advokat
Olden-Jørgensen, Sebastian  Lektor
Olsen, Birger Munk  Professor Emeritus
Pade, Marianne  Direktør for Det Danske Institut i Rom (Accademia di Danimarca)
Poulsen, Jens Refslund  Lektor, Gefion Gymnasium
Ramminger, Johann  Thesaurus
Ristikivi, Merike  Docent ved Tartu Universitet Estland
Roer, Hanne  Ph.d., lektor, cand.mag. et art. i græsk, latin og litteraturhistorie
Skovgaard-Petersen, Karen  Direktør DSL (Danske Sprog og Litteratur Selskab)
Stenskjær Christensen, Michael  Ph.d.-stipendiat, Saxo-Instituttet, KU
Stubbe Østergaard, Jan  Forskningsinspektør
Søvsø, Tue Emil Öhler  Cand.mag. i latin
Tamm, Ditlev  Professor, dr.jur. et phil., formand for SLD
Troelsgård, Christian  Ph.d. Lektor i latin og byzantinistik KU
Tortzen, Gorm  Lektor
Vase, Anne Bisgaard  Fagkonsulent i latin, græsk og oldtidskundskab, lektor, cand.mag.
Voetmann, Harald  Forfatter og oversætter
Wagner, Peter  Lektor emeritus KU
Zeeberg, Peter  Seniorredaktør DSL

ALL RIGHTS RESERVED · ERNST ANDERSEN OG TOVE DOBEL ANDERSENS FOND · 2016