STIFTERNE

Ernst Andersen og Tove Dobel Andersen

Ernst Andersen var professor ved Københavns Universitet i årene 1944 til 1977. Han fødtes den 12. september 1907 i Herning. Han blev student fra Sorø Akademi i 1925 og bevarede livet igennem stor kærlighed til både skolen og ikke mindst til den smukke klosterkirke. Han valgte at studere jura, og i 1931 blev han cand. jur. Samme år blev han ansat i Indenrigsministeriet, hvor han efterhånden avancerede til ekspeditionssekretær og endelig kontorchef i Statens Bygningsdirektorat 1943. I 1940 blev Ernst Andersen dr.jur. på en afhandling om administrativt tilsyn med kommunalforvaltningen, der udsprang af hans praktiske erfaringer som ansat i Indenrigsministeriets kommunekontor. De særlige forhold under besættelsen medførte, at der ikke som ellers fandt et mundtligt forsvar sted af afhandlingen. I 1944 blev han professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, først med offentlig ret og senere person-, familie- og arveret som sit fagområde.

Som universitetslærer nød Ernst Andersen – ikke mindst i sine senere år – høj anseelse som en inspirerende lærer og en meget velskrivende lærebogsforfatter. Hans tidligste værker faldt især inden for statsretten, hvor han bl.a. sammen med Alf Ross i 1948 udgav en ny lærebog efter nye principper. Sin største indsats kom han i sin tid som aktiv lærer til at gøre som professor i person-, familie- og arveret. Hans første store værk om ægteskabsretten fra 1954 indeholdt en mængde spændende baggrundsstof ikke mindst om ægteskabsrettens historie, og også i senere kortere udgaver holdt han fast i, at det historiske perspektiv var vigtigt for at forstå og sætte gældende ret i perspektiv. I sine senere år som professor blev hans interesse for retshistorien stadig mere udpræget.

På et tidspunkt, hvor faget retshistorie efter Stig Iuuls død i 1969 stod uden fagprofessor, skrev han nogle personlige og interessante bøger om europæisk retshistorie under titlen: “Træk af juraens udvikling”. Samtidig holdt han for en lille udsøgt skare små øvelser over middelalderlige juridiske kilder på latin. Ingen, der var med der, vil glemme hans engagement og indsigt. På den måde fik Ernst Andersen en helt afgørende betydning for, at der på Københavns Universitet skabtes – om end en miniature – et retshistorisk miljø.

I sine senere år blev Ernst Andersen mere og mere optaget af kirkehistorie og religion. Han skrev i en høj alder en række mindre afhandlinger om kirkehistorie og teologiske emner, der alle vidnede om engagement og trang til selvstændigt at arbejde med livets store spørgsmål.

Når det gælder pengesager, var Ernst Andersen nok arveligt belastet fra en far, der var bankrevisor. Han interesserede sig levende for økonomi og byggeri, og han stillede sin viden til disposition for bl.a. Kreditkassen for Husejere i København.

Ernst Andersen indgik i 1960 ægteskab med Tove Dobel Andersen, som var en dygtig forretningskvinde og en årrække direktør for Berlitz School, og som var den, der tog initiativ til oprettelse af fondet, som bærer begge ægtefællers navn.

SOCIETAS LATINA DANIAE

society_logo

I januar 2013 oprettedes Societas Latina Daniae (Latinselskabet) med det formål at sikre og fremme kendskabet til latin i Danmark. I selskabet kan optages – efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemmer – personer, som vil arbejde for dette formål. Selskabet har pt. ca. 50 medlemmer, hvoraf en del arbejder professionelt med latin, mens andre er valgt på grund af deres interesse for og vilje til at arbejde for selskabets formål.

Selskabet holder et par møder om året og understøttes af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond. Selskabet planlægger at udvide sine aktiviteter bl.a. gennem udvikling af en skriftserie.

Selskabets bestyrelse består af to medlemmer valgt af fonden blandt dets medlemmer: Ditlev Tamm (formand) og Kirsten Kierkegaard samt tre af fonden valgte medlemmer, Mia Münster-Schwendsen, Gorm Tortzen og Peter Wagner samt som suppleanter Marianne Pade og Karen Skovgaard-Petersen.

Selskabet har pr. 29. november 2023 følgende medlemmer

Ager Pedersen, Lasse Lektor, latin, græsk og old., Silkeborg Gym.
Akhøj Nielsen, Marita Ledende redaktør, dr.phil., DSL
Alenius, Marianne Forlagsdirektør museum Tusculanum Forlag
Beinov, Jesper Direktør, SMV Danmark
Boserup, Ivan Cand.mag.
Bloch, David Professor i klassisk filologi, Saxo-instituttet
Borggaard, Anders Kirk Klassisk filolog, Aarhus Universitet
Bredal, Bjørn Forstander for Borups Højskole, cand.mag. i fransk og musik
Bruun, Niels W. Cand.phil. i latin, seniorforsker
Bruun Hansen, Peter Cand.mag.
Bundgaard Rasmussen, Bodil Redaktør, fhv. overinspektør ved Nationalmuseets Antiksamling, mag.art.
Christiansen, Michael cand.jur. Tidl. bestyrelsesformand for DR
Cotta-Schønberg, Michael Fhv. biblioteksdirektør
Due, Bodil Cand.mag. i Klassisk filologi, tidl. Dekan for Det Humanistiske Fak. Aarhus Uni
Ebbesen, Sten Professor KU
Fleischer, Jens Universitetslektor emeritus, Kunst og Kulturvidenskab
Fonnesberg-Schmidt, Iben Professor, Aarhus Uni
Forrai, Réka Lektor, Center for Medieval Literature, SDU
Fredborg, Margareta Lektor, cand.mag. i klassisk filologi.
Funder, Lærke Maria Andersen ph.d. postdoc AU
Gade Jensen, Henrik Mag.art i filosofi, sognepræst
Gottschalck, Rasmus Ekstern lektor KU
Gredal Jensen, Finn Seniorredaktør DSL
Gregersen, Hans Lektor i græsk, latin, old og religion Aalborg City Gymnasium
Grove Saxkjær, Sine Ph.d. i Klassisk arkæologi
Hansen, Heine Lektor i latin og græsk, SAXO-instituttet KU
Hansen, Maria Fabricius Professor, dr.phil. i kunsthistorie
Hass, Trine Arlund Seniorforsker, DSL
Haastrup, Gudrun cand.mag. i latin, græsk og dansk
Harder, Thomas Forfatter, cand.mag. i italiensk og historie
Heebøll-Holm, Thomas K. Ph.d. postdoc og projektleder
Hindsholm, Søren rektor ved Nørresundby Gymnasium
Hinge, George Ph.d. Lektor i klassisk filologi AU
Høgel, Christian Professor SDU
Isager, Jacob Docent emeritus, dr.phil.
Jensen, Minna Skafte Professor emerita, dr.phil.
Jorsal, Finn rektor emeritus, forfatter og foredragsholder
Kierkegaard, Axel Advokat
Kierkegaard, Kirsten Cand.jur. et. mag.
Klarskov Jensen, Anders Lektor, Gefion Gym., Formand for Klassikerforeningen
Kragelund, Patrick Fhv. direktør, dr.phil. og Ph.d.
Kristensen, Erik Pæd. faglig koordinator på Ørestad Gym.
Leifer, Tore Redaktør, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot
Madsen, Per Kristian Fhv. museumsdirektør, Nationalmuseet
Malling, Joachim Stoltze Adm.dir., Bestyrelsesformand Gads Forlag A/S
Merisalo, Outi Professor University of Jyväskylä
Mortensen, Lars Boje Professor SDU
Münster-Swendsen, Mia Tidl. Professor RUC
Nebelong, Henrik Fhv. Advokat (H)
Nielsen, Anne Marie Mag.art i klassisk arkæologi, museumsinspek. gr og romersk kunst, Glyptoteket
Olden-Jørgensen, Sebastian Lektor
Olsen, Birger Munk Professor emeritus
Pade, Marianne Professor, klassiske studier AU
Petersen, Erik Fhv. forskningsbibliotekar, KB
Poulsen, Jens Refslund Klassisk filolog
Ramminger, Johann Center for Dansk Nylatin
Rasmussen, Per Mether cand.mag. i latin Saxo-instituttet KU
Rathje, Anette Professor, KU
Ristikivi, Merike Lektor ved Tartu Universitet Estland
Roer, Hanne Ph.d., lektor, cand.mag. et art. i græsk, latin og litteraturhistorie
Skovgaard-Petersen, Karen Direktør DSL (Danske Sprog og Litteratur Selskab)
Stenskjær Christensen, Michael Ph.d.-stipendiat, Saxo-Instituttet, KU
Stubbe Østergaard, Jan Forskningsinspektør
Søvsø, Tue Emil Öhler Cand.mag. i latin
Tamm, Ditlev Professor, dr.jur. et phil., formand for SLD
Thomsen, Ole Lektor emeritus i klassisk filologi, Aarhus Uni
Thorhauge, Susanne lektor i latin og oldtidskundskab ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Toftgaard, Anders Forskningsbibliotekar, Det Kgl. Bib.
Troelsgård, Christian Ph.d. Lektor i latin og byzantinistik, KU
Tortzen, Gorm Lektor emeritus i klassisk filologi, Helsingør Gym, KU
Tvarnø, Henrik Fhv. medl. af Fondenes Videnscenter, dir. A.P. Møller Fonden, dir. Folketinget
Uhre Hansen, Allan Fagkonsulent i latin, græsk og oldtidskundskab, lektor, cand.mag.
Vase, Anne Bisgaard Rektor Odder gym
Voetmann, Harald Forfatter og oversætter
Warmind, Morten Religionssociolog, Ph.d. ved Institut for Tvækulturelle og regionale Studier, KU
Zeeberg, Peter Seniorredaktør DSL

ALL RIGHTS RESERVED · ERNST ANDERSEN OG TOVE DOBEL ANDERSENS FOND · 2016